İletişim Formu

0-1 yaş arası tamamlayıcı beslenme

Büyümenin en hızlı olduğu bebeklik döneminde beslenme, yaşama sağlıklı bir başlangıç için en önemli dönemdir. Anne sütü bebeğin tüm besin ihtiyacını ilk altı ay tamamen karşılamaktadır.  Fakat  altıncı aydan sonra, anne sütü alan bebeklere ek gıdalar başlanmalıdır. Bebeğin gelişimine ön ayak olan beslenme alışkanlıklarının bu dönemde kazandırılması ve annelerin bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Tamamlayıcı beslenmeye hangi besin ile başladığınız, yiyecekleri ne ölçüde verdiğiniz ve nasıl verdiğiniz bebeğinizin ileri yaşlardaki beslenme alışkanlıklarını bile etkilemektedir. Bu dönemde ekibimizdeki diyetisyenlerimizden yardım alarak bebeğinizin ayına uygun sağlıklı ve dengeli bir menü oluşturabilirsiniz.

Çocukluk çağı obezitesi

Vücutta artmış yağ miktarı olarak tanımlanabilen obezite çocukluk çağında da ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır. Diyetisyenlerimiz çocuklarda obezitenin değerlendirilmesinde sadece kiloyu kriter olarak almayıp; çocuğun yaşı, cinsiyeti ve boyuna göre de değerlendirmesini yapmaktadır. Çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarının değiştirilip, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ilk hedefimizdir. İdeal ağırlığa ulaşılması ile birlikte obezite ve obeziteyle beraber ortaya çıkan pek çok hastalık da önlenmiş olur.  Aynı zamanda diyetisyenlerimiz verdikleri beslenme eğitimleri ile süreci eğlenceli ve bilgilendirici hale getirip çocuğunuzu sağlıklı beslenmeye teşvik eder.

Çocukluk çağında görülen yetişkin hastalıkları

Obezite beraberinde getirdiği sorunlar nedeniyle tek bir hastalık olarak kabul edilmemelidir. Çocukluk çağında başlayan obezite ve yarattığı insülin direnci, tip 2 diyabetin çok erken yaşlarda görülmesine, çocuk ve adölesanlarda hipertansiyona, eşlik eden hiperlipidemi ile beraber metabolik sendroma yol açabilir. Çocukluk çağında kan değerlerinin takibinin yapılması oldukça önemlidir. Bu çağda görülen yetişkin hastalıklarında diyet tedavisi, semptomların azaltılması veya giderilmesi için çok önemlidir. Diyetisyenlerimiz bu süreçte hem çocuğunuzun kan değerlerinin düzenlenmesini hem de yaşına ve boyuna göre olması gereken ideal kiloya ulaşmasını sağlarlar.